Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 2019
Homes Dones Total
Catalunya 7,8 10,8 9,3
Espanya 9,5 11,7 10,6
Zona euro 10,6 12,6 11,6
Unió Europea 10,2 12,4 11,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 6 de maig de 2020.

Nota metodològica

La formació permanent es refereix a persones de 25 a 64 anys que han rebut educació o formació durant les quatre setmanes precedents a l'enquesta (numerador). El denominador consta de la població total del mateix grup d'edat, excepte els que no han respost la pregunta "participació a educació i formació". Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.