Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 11,2 12,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Dones 14,8 16,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Total 13,0 14,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Indicador ODS Indicador 04.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 15 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 25 a 64 anys que van declarar haver rebut estudis formals o no en les quatre setmanes anterior a l'enquesta (numerador). El denominador consisteix en el total de la població del mateix grup d'edat, excepte les persones que no van contestar a la pregunta "participació en estudis i formació". L'aprenentatge adult comprèn les activitats d'aprenentatge generals i vocacionals, formals o no. Per norma general, l'aprenentatge adult es refereix a les activitats d'aprenentatge després del final de l'educació inicial. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS) que, en el cas de Catalunya i Espanya, està integrada en l'Enquesta de població activa de l'INE.