Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 2008
Homes Dones Total
Catalunya 8,0 10,4 9,2
Espanya 9,7 11,8 10,7
Zona euro 7,8 8,7 8,2
Unió Europea 8,6 10,4 9,5
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 9 de març del 2009. Sèries revisades el 7 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La formació permanent es refereix a persones de 25 a 64 anys que han rebut educació o formació durant les quatre setmanes precedents a l'enquesta (numerador). El denominador consta de la població total del mateix grup d'edat, excepte els que no han respost la pregunta "participació a educació i formació". Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: