Saltar al contingut principal

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe 2018
Homes Dones Total
Catalunya 8,0 9,7 8,8
Espanya 9,5 11,5 10,5
Zona euro 10,6 12,3 11,5
Unió Europea 10,1 12,1 11,1
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019. Sèries revisades el 29 d'abril de 2019.

Nota metodològica

La formació permanent es refereix a persones de 25 a 64 anys que han rebut educació o formació durant les quatre setmanes precedents a l'enquesta (numerador). El denominador consta de la població total del mateix grup d'edat, excepte els que no han respost la pregunta "participació a educació i formació". Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.