Saltar al contingut principal
Població activa de 15 a 64 anys
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 3.843,3 22.906,0 207.796,0
2020 3.778,3 22.475,0 205.149,0
2019 3.827,8 22.803,0 208.013,0
2018 3.763,7 22.607,0 207.392,0
2017 3.750,8 22.558,0 207.036,0
2016 3.751,3 22.657,0 206.321,0
2015 3.752,9 22.767,0 205.224,0
2014 3.778,5 22.814,0 204.846,0
2013 3.835,4 23.043,0 204.429,0
2012 3.879,5 23.281,0 204.147,0
2011 3.933,0 23.280,0 202.967,0
2010 3.912,2 23.210,0 202.816,0
2009 3.900,6 23.107,0 203.814,0
2008 3.907,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 3.801,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 3.697,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 3.592,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 3.491,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 3.388,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 3.214,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 3.074,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 3 de juny de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

La població activa està formada pel conjunt de persones que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. Comprèn les persones de 15 a 64 anys que estan ocupades i desocupades.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població activa comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població activa pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de novembre de 2016. Amb anterioritat es mostrava la població activa de 15 anys i més.