Saltar al contingut principal

Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe

Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 76,8 73,7 73,5 73,7
2017 77,3 73,9 73,1 73,4
2016 77,7 74,2 72,9 73,0
2015 77,6 74,3 72,5 72,6
2014 77,8 74,2 72,4 72,3
2013 77,9 74,3 72,2 72,0
2012 77,7 74,3 72,0 71,7
2011 78,1 73,9 71,5 71,1
2010 77,4 73,5 71,3 71,0
2009 76,8 73,1 71,2 70,8
2008 77,2 72,7 71,2 70,7
2007 76,5 71,8 70,7 70,3
2006 75,8 71,1 70,4 70,1
2005 75,0 (b) 70,0 (b) 69,8 69,6
2004 74,6 68,9 69,4 69,3
2003 74,3 68,0 68,9 68,9
2002 72,3 66,6 68,4 68,7
2001 70,9 64,7 67,8 68,6
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 12 de febrer de 2019. Sèries revisades el 16 de maig de 2019.

Nota metodològica

La taxa d'activitat de 15 a 64 anys es calcula dividint el nombre de persones actives de 15 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

Les persones actives són totes les que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. És a dir, és la suma de la població ocupada i la població desocupada.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població activa comprèn les persones de 16 anys o més i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.