Saltar al contingut principal

Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors

Població ocupada. Total 2019
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 3.403,6 100,0
Espanya 19.568,0 100,0
Zona euro 147.716,0 100,0
Unió Europea 225.690,0 100,0
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Agricultura 2019
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 50,4 1,5
Espanya 781,6 4,0
Zona euro 4.094,9 2,8
Unió Europea 8.179,3 3,6
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Indústria 2019
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 619,2 18,2
Espanya 2.748,9 14,0
Zona euro 25.296,2 17,1
Unió Europea 39.149,4 17,3
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Construcció 2019
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 193,9 5,7
Espanya 1.270,5 6,5
Zona euro 9.622,6 6,5
Unió Europea 15.462,0 6,8
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Serveis 2019
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 2.540,2 74,6
Espanya 14.766,9 75,5
Zona euro 107.976,5 72,8
Unió Europea 161.915,3 71,6
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.

Darrera actualització: 7 de febrer de 2020. Sèries revisades el 23 de juny de 2020.

Nota metodològica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.