Saltar al contingut principal

Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors

Població ocupada. Total 2020
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 3.297,4 100,0
Espanya 18.958,0 100,0
Unió Europea-27 192.498,0 99,6
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Notes:
- En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
- En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Agricultura 2020
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 45,0 1,4
Espanya 747,7 3,9
Unió Europea-27 7.723,8 4,0
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Indústria 2020
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 583,6 17,7
Espanya 2.679,6 14,1
Unió Europea-27 35.430,9 18,4
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Construcció 2020
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 199,1 6,0
Espanya 1.235,1 6,5
Unió Europea-27 12.653,9 6,6
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Població ocupada. Serveis 2020
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 2.469,7 74,9
Espanya 14.295,2 75,4
Unió Europea-27 134.439,7 70,0
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021. Sèries revisades el 30 de novembre de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.