Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors

Població ocupada. Total 2008
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 3.558,6 100,0
Espanya 20.316,0 100,0
Zona euro 144.645,0 100,0
Unió Europea 218.995,0 100,0
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
Població ocupada. Agricultura 2008
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 61,2 1,7
Espanya 808,1 (b) 4,0
Zona euro 4.808,3 (b) 3,3
Unió Europea 10.277,7 (b) 4,7
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(b) Ruptura en la sèrie.
Població ocupada. Indústria 2008
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 764,3 21,5
Espanya 3.220,7 (b) 15,9
Zona euro 27.242,6 (b) 18,8
Unió Europea 41.861,1 (b) 19,1
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(b) Ruptura en la sèrie.
Població ocupada. Construcció 2008
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 404,9 11,4
Espanya 2.452,7 (b) 12,1
Zona euro 12.088,6 (b) 8,4
Unió Europea 18.418,8 (b) 8,4
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(b) Ruptura en la sèrie.
Població ocupada. Serveis 2008
Valor (mitjana anual) % sobre el total
Catalunya 2.328,1 65,4
Espanya 13.834,9 (b) 68,1
Zona euro 99.871,9 (b) 69,0
Unió Europea 147.679,5 (b) 67,4
Unitats: Milers.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: En el període 2001-2004 la font de les dades d'Espanya per sectors és l'INE.
Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.
(b) Ruptura en la sèrie.

Data de publicació: 20 de juny del 2013. Sèries revisades el 28 de novembre del 2018.

Nota metodològica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: