Taxa d'atur. Per sexe

Taxa d'atur. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 12,5 14,4 13,4
Espanya 15,7 19,0 17,2
Zona euro 8,8 9,5 9,1
Unió Europea 7,5 7,9 7,7
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 5 de febrer del 2018. Sèries revisades el 13 de febrer del 2018.

Nota metodològica

La taxa d'atur representa els aturats com a percentatge de la població activa. La població activa és el nombre total de població ocupada i desocupada. Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de població activa.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

En el cas de Catalunya i Espanya els aturats i els actius són de 16 a 74 anys.

Taules disponibles [+]

Vegeu també