Saltar al contingut principal
Creixement del cost laboral unitari
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 1,8 1,2 (p) 1,8 1,8
2017 0,1 0,5 (p) 0,7 0,1
2016 -0,5 -0,9 0,7 -1,2
2015 0,4 0,0 0,3 1,9
2014 -0,2 -0,2 0,6 1,2
2013 -1,0 -0,9 1,3 0,5
2012 -2,0 -2,5 2,0 2,9
2011 -1,3 -1,7 0,4 0,3
2010 -2,3 -0,9 -0,6 1,0
2009 1,5 1,2 4,4 1,3
2008 6,3 6,0 3,9 1,1
2007 5,3 3,6 1,5 2,1
2006 4,0 3,5 0,9 1,4
2005 3,3 3,1 1,4 1,7
2004 2,9 3,3 0,7 1,2
2003 3,9 2,2 2,2 0,2
2002 4,2 3,2 2,5 1,2
2001 2,4 2,1 1,7 1,8
Unitats: % variació anual.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 2 d'agost de 2019. Sèries revisades el 21 de novembre de 2019.

Nota metodològica

Es defineix com la taxa de creixement de la ràtio: retribució per assalariat en preus corrents dividida pel producte interior brut (PIB), mesurat en volum encadenat amb referència 2010, per ocupació total.

Aquest indicador compara la remuneració (retribució per assalariat) i la productivitat (PIB per ocupació) per mostrar com es relaciona la remuneració dels assalariats amb la productivitat del seu treball. És la relació entre la quantitat que es paga per cada assalariat i el valor que produeix amb el seu treball.

La taxa de creixement està pensada per donar una imatge de la dinàmica de la participació del factor treball en el valor de producció final. Cal destacar que les variables utilitzades en el numerador (remuneració, assalariat) es refereixen només als treballadors per compte d'altri, mentre que en el denominador (PIB, ocupació) es refereixen al total de l'ocupació, incloent-hi els autònoms.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).