Saltar al contingut principal
Creixement del cost laboral unitari
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 2,7 (p) Dada provisional 0,6 (p) Dada provisional 0,1
2020 4,6 (p) Dada provisional 6,1 (p) Dada provisional 4,4
2019 3,7 (p) Dada provisional 3,0 (p) Dada provisional 1,7
2018 2,2 1,5 1,8
2017 0,6 0,4 1,0
2016 -0,8 -0,9 0,7
2015 0,6 0,0 0,0
2014 -0,1 -0,2 0,3
2013 -1,1 -0,9 1,0
2012 -2,6 -2,5 2,0
2011 -1,4 -1,7 0,5
2010 -2,6 -0,9 0,2
2009 1,4 1,2 3,0
2008 6,6 6,0 4,3
2007 5,5 3,6 1,9
2006 3,9 3,5 0,9
2005 3,0 3,1 1,8
2004 2,3 3,3 0,2
2003 3,5 2,2 1,8
2002 3,4 3,2 1,6
2001 2,2 2,1 2,1
Unitats: % variació anual.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

Es defineix com la taxa de creixement de la ràtio: retribució per assalariat en preus corrents dividida pel producte interior brut (PIB), mesurat en volum encadenat amb referència 2015, per ocupació total.

Aquest indicador compara la remuneració (retribució per assalariat) i la productivitat (PIB per ocupació) per mostrar com es relaciona la remuneració dels assalariats amb la productivitat del seu treball. És la relació entre la quantitat que es paga per cada assalariat i el valor que produeix amb el seu treball.

La taxa de creixement està pensada per donar una imatge de la dinàmica de la participació del factor treball en el valor de producció final. Cal destacar que les variables utilitzades en el numerador (remuneració, assalariat) es refereixen només als treballadors per compte d'altri, mentre que en el denominador (PIB, ocupació) es refereixen al total de l'ocupació, incloent-hi els autònoms.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir de la remuneració dels assalariats, del PIB i dels llocs de treball (assalariats i totals) obtinguts de les estimacions de l'Idescat (Revisió estadística 2019). Les dades de la Unió Europea fan referència a la UE-27.