Saltar al contingut principal

Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació

Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 8,0 8,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 9,4 9,4 9,2
2019 6,7 8,1 8,7
2018 7,6 8,1 9,0
2017 8,3 8,8 9,2
2016 9,2 10,9 10,0
2015 10,5 11,1 10,1
2014 11,9 12,5 10,3
2013 15,1 13,6 10,5
2012 15,5 12,6 10,0
2011 12,0 10,6 9,5
2010 9,5 10,1 9,4
2009 9,1 9,9 8,9
2008 4,2 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 3,2 4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2006 3,4 5,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 2,8 5,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 3,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2002 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 4,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 18 de maig de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Aquest indicador mesura la proporció de persones de 0–17 anys que viuen en llars on no hi ha cap persona ocupada.

Les definicions s'apliquen a persones que viuen en llars privades. Les persones que fan servei militar obligatori no s'hi inclouen.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població desoocupada i la població activa són de 16 anys a 74 anys.