Saltar al contingut principal

Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe

Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe 2021
Homes Dones Total
Catalunya 8,0 7,8 7,9
Espanya 10,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unió Europea-27 9,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022. Sèries revisades el 18 de maig de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Proporció de persones d'entre 18 i 59 anys que viuen en llars on no hi ha cap persona ocupada. Els estudiants d'entre 18 i 24 anys que viuen en llars on només hi ha estudiants de la mateixa franja d'edat no s'inclouen ni en el numerador ni en el denominador.

Les definicions s'apliquen a persones que viuen en llars privades. No s'inclouen les persones que fan servei militar obligatori.

Els desocupats són totes les persones d'entre 15 i 74 anys d'edat que no han treballat durant la setmana de referència, que han buscat activament una ocupació durant les quatre setmanes anteriors a l'entrevista i estan disponibles per començar a treballar immediatament o en el termini de dues setmanes (a partir de la data de l'entrevista).

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població desocupada i la població activa són de 16 a 74 anys.