Saltar al contingut principal

Taxa de risc de pobresa després de pensions, abans d’altres transferències socials. Per sexe

Taxa de risc de pobresa després de pensions, abans d’altres transferències. Per sexe 2021
Homes Dones Total
Catalunya 29,6 29,6 29,6
Espanya 30,6 31,7 31,2
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 1 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L’indicador mesura el percentatge de persones que es troben per sota del llindar de risc de pobresa abans de totes les transferències socials, excepte les pensions. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents. En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana.

Les pensions, com les prestacions de vellesa i de viudetat, es compten com a ingressos (abans de les transferències socials) i no com a transferències socials.

La consideració de la taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències socials pretén quantificar l'esforç que realitza el sistema de protecció social per a la reducció de la pobresa.