Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 555,5 .. ..
2019 472,6 3.775,0 26.450,0 (e)
2018 323,6 3.701,0 28.115,0 (e)
2017 490,3 4.446,0 30.430,0 (e)
2016 405,7 5.188,0 33.610,0 (e)
2015 497,4 5.426,0 34.045,0 (e)
2014 678,5 6.036,0 36.201,0 (e)
2013 620,8 5.604,0 34.813,0 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 9,8 .. ..
2019 8,3 10,8 8,3 (e)
2018 5,8 10,7 8,8 (e)
2017 8,8 12,8 9,4 (e)
2016 7,2 14,9 10,4 (e)
2015 8,8 15,4 10,5 (e)
2014 12,0 17,1 11,1 (e)
2013 10,8 15,7 10,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador es defineix com el percentatge de la població d'entre 0 i 59 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Es tracta de llars on, de mitjana, els adults (d'entre 18 i 59 anys, excloent-ne els estudiants) treballen un 20% o menys del seu potencial laboral total en l'últim any.

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.