Població amb privació material severa

Població amb privació material severa 2008
Valor % sobre el total
Catalunya 116 1,6
Espanya 1.625 3,6
Zona euro 19.493 5,9
Unió Europea 0 0,0
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Data de publicació: 19 de març del 2014. Sèries revisades el 20 de desembre del 2017.

Nota metodològica

La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim 4 dels 9 ítems següents:

  • Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
  • Mantenir la llar adequadament calenta.
  • Assumir despeses inesperades.
  • Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
  • Anar de vacances.
  • Disposar de cotxe.
  • Disposar de rentadora.
  • Disposar d'aparell de televisió en color.
  • Disposar de telèfon.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: