Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 673,9 .. ..
Dones 792,8 .. ..
Total 1.466,8 9.610,0 72.103,0 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe. Percentatge sobre el total 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,3 20,2 15,8 (e)
Dones 20,7 21,1 17,1 (e)
Total 19,5 20,7 16,5 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.