Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 732,0 4.853,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 778,0 5.307,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1.510,0 10.160,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe. Percentatge sobre el total 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,7 21,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 20,1 22,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,9 21,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 29 de juny de 2022. Sèries revisades el 8 de juliol de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.