Saltar al contingut principal

Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe

Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 12,1 12,8 8,8 9,0 (e)
2018 14,4 13,0 9,2 9,3 (e)
2017 12,2 13,1 9,4 9,5 (e)
2016 12,0 13,1 9,5 9,8 (e)
2015 11,2 13,2 9,4 9,7 (e)
2014 11,7 12,6 9,4 9,7 (e)
2013 11,4 (b) 10,6 8,7 9,1 (e)
2012 11,7 10,8 8,6 8,9 (e)
2011 10,7 10,9 8,5 9,0 (e)
2010 13,3 10,8 8,0 8,5 (e)
2009 11,2 11,7 8,2 ..
2008 8,6 11,3 (b) 8,1 ..
2007 10,7 10,2 7,9 ..
2006 10,9 10,1 7,3 ..
2005 9,6 10,6 7,3 ..
2004 11,9 10,8 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 3 de febrer de 2021.

Nota metodològica

La taxa de risc de pobresa en el treball és un indicador que mostra la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l'any de referència de la renda (l'any anterior a la data de l'enquesta) i tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de transferències socials).

En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials).

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.