Saltar al contingut principal

Taxa de risc de pobresa en el treball

Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 10,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.41 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de població que treballa i que té una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials). A l'efecte d'aquest indicador, es considera que una persona treballa si ha estat contractada durant més de la meitat de l'any de referència. L'indicador es basa en l'EU-SILC (estadística sobre ingressos, inclusió social i condicions de vida).