Saltar al contingut principal

Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat

Bretxa del risc de pobresa. Total Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 28,3 .. .. ..
2017 30,3 32,4 24,3 24,1
2016 29,0 31,4 24,8 25,0
2015 35,7 33,8 24,9 24,8
2014 37,3 31,6 24,8 24,6
2013 27,0 (b) 30,9 24,0 23,8
2012 38,2 30,6 23,2 23,4
2011 30,5 27,4 22,8 23,0
2010 26,4 26,8 22,5 22,9
2009 25,1 25,7 21,9 ..
2008 26,7 25,6 (b) 21,4 ..
2007 22,3 25,9 22,2 ..
2006 23,1 26,4 22,1 ..
2005 26,1 25,6 21,5 ..
2004 26,0 24,8 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Bretxa del risc de pobresa. Menys de 18 anys Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 31,4 .. .. ..
2017 36,2 36,5 24,0 24,3
2016 38,6 35,9 25,5 26,1
2015 44,8 40,0 26,5 26,0
2014 38,4 35,1 26,3 25,9
2013 38,0 (b) 35,4 25,9 25,2
2012 39,8 33,8 24,0 23,7
2011 35,0 31,8 24,0 24,1
2010 28,5 31,4 23,6 23,6
2009 30,8 28,6 22,7 ..
2008 35,2 30,9 (b) 22,2 ..
2007 21,1 28,0 22,5 ..
2006 23,2 27,4 22,6 ..
2005 26,1 30,2 22,8 ..
2004 26,3 27,5 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Bretxa del risc de pobresa. De 18 a 64 anys Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 30,4 .. .. ..
2017 34,9 33,1 27,1 26,9
2016 28,5 33,2 27,9 27,9
2015 37,8 35,0 27,5 27,2
2014 38,7 33,0 27,3 26,9
2013 27,1 (b) 31,4 25,9 25,8
2012 39,4 32,0 25,5 25,6
2011 30,5 29,1 25,4 25,2
2010 28,6 29,7 25,0 25,1
2009 27,4 27,5 24,3 ..
2008 29,9 26,3 (b) 23,9 ..
2007 25,6 29,4 24,5 ..
2006 24,6 29,8 24,4 ..
2005 28,1 28,9 23,7 ..
2004 28,8 26,7 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Bretxa del risc de pobresa. 65 anys i més Total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 16,9 .. .. ..
2017 17,4 20,2 16,7 16,7
2016 17,9 13,9 16,0 16,8
2015 10,6 14,2 15,6 16,5
2014 15,2 15,0 16,4 16,7
2013 9,5 (b) 16,6 15,5 16,0
2012 16,8 16,3 15,9 16,3
2011 18,5 17,3 16,2 16,9
2010 15,8 16,9 15,6 16,6
2009 17,6 17,5 16,3 ..
2008 19,0 17,8 (b) 16,6 ..
2007 18,1 19,1 18,2 ..
2006 21,1 20,8 18,3 ..
2005 21,6 20,5 17,3 ..
2004 25,9 18,7 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 27 de juny del 2019.

Nota metodològica

La bretxa del risc de pobresa és un indicador que mostra, en termes percentuals, la distància entre la mediana dels ingressos equivalents de la població en risc de pobresa i el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de transferències socials).

En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials).

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.