Saltar al contingut principal

Despesa en prestacions socials respecte al PIB

Despesa en prestacions socials respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014 21,3 24,9 (p) 28,4 (p) 27,6 (p)
2013 21,2 25,3 (p) 28,3 (p) 27,8 (p)
2012 21,2 25,0 (p) 28,0 (p) 27,6 (p)
2011 21,1 24,9 (p) 27,6 (p) 27,2 (p)
2010 21,1 24,2 (p) 27,8 (p) 27,4 (p)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Nota metodològica

Les despeses en prestacions són les transferències a les famílies i individus, en diner o en espècie, que es fan amb l'objectiu d'alleujar les càrregues que representa per a les llars i individus una sèrie establerta de riscos o necessitats, tal com venen definits al Sistema europeu d'estadístiques de protecció social (SEEPROS). Aquests riscos i necessitats inclouen invalidesa, malaltia/atenció sanitària, vellesa, supervivència, família/fills, atur, habitatge i exclusió social no classificada en una altra part.