Saltar al contingut principal

Despesa en prestacions socials respecte al PIB

Despesa en prestacions socials respecte al PIB
Catalunya Espanya Unió Europea
2014 21,3 24,9 (p) Dada provisional 27,6 (p) Dada provisional
2013 21,2 25,3 (p) Dada provisional 27,8 (p) Dada provisional
2012 21,2 25,0 (p) Dada provisional 27,6 (p) Dada provisional
2011 21,1 24,9 (p) Dada provisional 27,2 (p) Dada provisional
2010 21,1 24,2 (p) Dada provisional 27,4 (p) Dada provisional
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Les despeses en prestacions són les transferències a les famílies i individus, en diner o en espècie, que es fan amb l'objectiu d'alleujar les càrregues que representa per a les llars i individus una sèrie establerta de riscos o necessitats, tal com venen definits al Sistema europeu d'estadístiques de protecció social (SEEPROS). Aquests riscos i necessitats inclouen invalidesa, malaltia/atenció sanitària, vellesa, supervivència, família/fills, atur, habitatge i exclusió social no classificada en una altra part.