Saltar al contingut principal

Producte interior brut

Producte interior brut Variació en volum (%)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 2,6 (p) Dada provisional 2,5 (p) Dada provisional 0,4
2022 6,7 (p) Dada provisional 5,8 (p) Dada provisional 3,4
2021 6,9 (p) Dada provisional 6,4 (p) Dada provisional 6,0
2020 -12,3 -11,2 -5,6
2019 2,0 2,0 1,8
2018 3,0 2,3 2,1
2017 3,3 3,0 2,8
2016 3,4 3,0 2,0
2015 3,9 3,8 2,3
2014 1,6 1,4 1,6
2013 -1,0 -1,4 -0,1
2012 -3,2 -3,0 -0,7
2011 -0,6 -0,8 1,9
2010 0,7 0,2 2,2
2009 -4,4 -3,8 -4,3
2008 -0,9 0,9 0,6
2007 3,1 3,6 3,1
2006 4,2 4,1 3,5
2005 4,0 3,7 1,9
2004 4,3 3,1 2,5
2003 3,7 3,0 0,9
2002 3,1 2,7 1,1
2001 3,3 3,9 2,1
2000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de març de 2024.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

El El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. És el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats per produir-los.

El càlcul de la taxa de creixement anual del volum del PIB permet fer comparacions de desenvolupament econòmic, tant en el temps com entre economies de mides diferents, sense tenir en compte els canvis de preus. El creixement del volum del PIB es compta utilitzant dades dels preus de l'any anterior.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l'anterior Base 2010 i s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.