Saltar al contingut principal
PIB per habitant
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 29.034 23.690 (p) 29.890
2019 32.578 26.420 (p) 31.310
2018 31.876 25.750 30.290
2017 30.876 24.970 29.320
2016 29.779 23.980 28.200
2015 28.743 23.220 27.500
2014 27.579 22.220 26.580
2013 27.028 21.900 26.020
2012 26.912 22.050 25.760
2011 27.731 22.760 25.650
2010 27.880 23.040 24.900
2009 27.800 23.060 24.050
2008 29.388 24.130 25.260
2007 29.387 23.780 24.550
2006 28.166 22.630 23.200
2005 26.526 21.240 22.010
2004 25.101 20.050 21.180
2003 23.645 19.010 20.330
2002 22.528 18.090 19.870
2001 21.650 17.200 19.220
2000 20.535 15.970 18.380
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2021. Sèries revisades el 5 de novembre de 2021.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica de les unitats de producció residents en un territori. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

Per al càlcul del PIB per habitant s’utilitza com a denominador la població total. En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.