Saltar al contingut principal
PIB per habitant
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 29.034 23.690 (p) 33.150 29.800
2019 32.578 26.430 (p) 34.930 31.250
2018 31.876 25.770 (p) 33.970 30.270
2017 30.876 24.970 32.940 29.310
2016 29.779 23.980 31.830 28.190
2015 28.743 23.220 31.060 27.490
2014 27.579 22.220 30.110 26.580
2013 27.028 21.900 29.470 26.020
2012 26.912 22.050 29.230 25.750
2011 27.731 22.760 29.180 25.640
2010 27.880 23.040 28.460 24.890
2009 27.800 23.060 27.740 24.040
2008 29.388 24.130 28.880 25.250
2007 29.387 23.780 28.320 24.550
2006 28.166 22.630 26.980 23.200
2005 26.526 21.240 25.730 22.000
2004 25.101 20.050 24.980 21.180
2003 23.645 19.010 24.080 20.330
2002 22.528 18.090 23.530 19.870
2001 21.650 17.200 22.880 19.210
2000 20.535 15.970 21.930 18.380
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2021.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica de les unitats de producció residents en un territori. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

Per al càlcul del PIB per habitant s’utilitza com a denominador la població total. En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.