PIB per habitant

PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016 115 92 106 100
2015 113 91 106 100
2014 112 90 107 100
2013 110 89 107 100
2012 111 91 107 100
2011 113 93 108 100
2010 116 96 108 100
2009 121 100 109 100
2008 123 101 109 100
2007 127 103 109 100
2006 128 103 109 100
2005 125 100 110 100
2004 123 98 110 100
2003 122 99 111 100
2002 122 98 111 100
2001 122 97 112 100
2000 123 95 112 100
Unitats: UE-28=100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
PIB per habitant
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016 30.078 24.100 (p) 31.700 29.200
2015 29.008 23.300 (p) 31.000 29.000
2014 27.884 22.300 30.000 27.600
2013 27.176 22.000 29.500 26.800
2012 27.098 22.200 29.200 26.600
2011 27.914 22.900 29.200 26.200
2010 28.040 23.200 28.500 25.500
2009 27.975 23.300 27.800 24.500
2008 29.483 24.300 28.900 26.100
2007 29.407 23.900 28.400 26.100
2006 28.168 22.700 27.000 24.700
2005 26.515 21.300 25.800 23.400
2004 25.078 20.100 25.000 22.500
2003 23.634 19.000 24.100 21.600
2002 22.507 18.100 23.600 21.300
2001 21.684 17.200 22.900 20.600
2000 20.573 15.900 22.000 19.800
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Provisional

Data de publicació: 7 de juliol del 2017. Sèries revisades el 15 de març del 2018.

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per habitant en paritat de poder de compra (PPC) s'expressa en relació amb la Unió Europea (UE-28) igual a 100.

Població total: En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-28 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

A partir del setembre de 2014, la Unió Europea ha establert la implantació obligatòria del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que és el marc metodològic per elaborar les estimacions dels comptes nacionals a tots els països de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB per habitant obtingut de les estimacions de l'Idescat del PIB (base 2010) i de la població a 1 de juliol. La base d'aquest PIB és el Marc Input-Output de Catalunya (MIOC) del 2011, elaborat per l'Idescat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.