Saltar al contingut principal
PIB per habitant
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 36.695 (p) Dada provisional 30.320 (p) Dada provisional 37.610
2022 34.411 (p) Dada provisional 28.160 (p) Dada provisional 35.430
2021 31.433 (p) Dada provisional 25.800 (p) Dada provisional 32.680
2020 28.923 23.640 30.050
2019 32.749 26.440 31.310
2018 31.934 25.760 30.290
2017 30.838 24.980 29.320
2016 29.747 23.990 28.190
2015 28.717 23.230 27.500
2014 27.561 22.230 26.580
2013 27.016 21.910 26.010
2012 26.909 22.050 25.770
2011 27.731 22.760 25.660
2010 27.880 23.040 24.900
2009 27.800 23.060 24.050
2008 29.388 24.130 25.260
2007 29.387 23.780 24.550
2006 28.166 22.630 23.200
2005 26.526 21.240 22.010
2004 25.101 20.050 21.180
2003 23.645 19.010 20.330
2002 22.528 18.090 19.870
2001 21.650 17.200 19.220
2000 20.535 15.970 18.370
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 13 de juny de 2024.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica de les unitats de producció residents en un territori. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

Per al càlcul del PIB per habitant s'utilitza com a denominador la població total. En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.