Saltar al contingut principal
PIB per habitant
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 32.658 26.440 (p) 34.780 31.970
2018 31.878 25.730 (p) 33.860 31.000
2017 31.030 24.970 (p) 32.870 30.090
2016 29.779 23.980 31.790 29.310
2015 28.743 23.220 31.030 29.140
2014 27.579 22.220 30.070 27.730
2013 27.028 21.900 29.440 26.850
2012 26.912 22.050 29.220 26.680
2011 27.731 22.760 29.180 26.220
2010 27.880 23.040 28.470 25.500
2009 27.800 23.060 27.760 24.530
2008 29.388 24.130 28.890 26.130
2007 29.387 23.780 28.330 26.080
2006 28.166 22.630 26.990 24.720
2005 26.526 21.240 25.740 23.450
2004 25.101 20.050 24.990 22.560
2003 23.645 19.010 24.090 21.570
2002 22.528 18.090 23.540 21.330
2001 21.650 17.200 22.880 20.650
2000 20.535 15.970 21.930 19.850
Unitats: Euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 de juliol de 2020.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica de les unitats de producció residents en un territori. Es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo.

Per al càlcul del PIB per habitant s’utilitza com a denominador la població total. En una data donada, la població total d'un país consta de totes les persones, nacionals o estrangeres, que s'instal·len permanentment al territori econòmic del país, fins i tot si s'hi troben temporalment absents. Això significa que la població total es defineix a partir del concepte de residència més que no pas el de la nacionalitat. Les xifres de població dels comptes nacionals poden no coincidir amb les de l'estadística de població.

Les dades de Catalunya del PIB per habitant estan calculades a partir de les estimacions de l'Idescat del PIB (Revisió estadística 2019) i de la població a 1 de juliol.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l’anterior Base 2010 i s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.