Saltar al contingut principal

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)

PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 105,4 98,3 (p) 105,6 100,0
2018 106,6 99,7 (p) 106,3 100,0
2017 108,3 101,6 106,8 100,0
2016 109,0 102,0 107,1 100,0
2015 109,5 102,4 107,2 100,0
2014 110,6 103,5 107,5 100,0
2013 110,1 103,6 107,5 100,0
2012 108,3 103,1 107,4 100,0
2011 105,4 101,1 107,6 100,0
2010 105,4 102,2 108,1 100,0
2009 107,9 105,7 108,9 100,0
2008 104,8 101,6 109,3 100,0
2007 106,2 101,7 109,9 100,0
2006 107,5 102,1 110,3 100,0
2005 105,3 100,4 110,5 100,0
2004 105,0 .. .. ..
2003 105,4 .. .. ..
2002 106,1 .. .. ..
2001 105,9 .. .. ..
2000 106,2 .. .. ..
Unitats: UE-27 = 100.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2020.

Nota metodològica

El PIB a preus de mercat és el resultat final de l'activitat productiva de les unitats de producció residents.

El producte interior brut (PIB) mesura els resultats de l'activitat econòmica i es defineix com el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats en crear-lo. El PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) proporciona una mesura de la productivitat de les economies nacionals expressada en relació amb la Unió Europea ( UE-27) igual a 100.

Les xifres bàsiques s'expressen en PPC, que és una mesura comuna que elimina les diferències en nivells de preus entre països i permet comparacions de volum significatives del PIB entre països. Cal destacar que l'índex, comptat des de xifres de PPC i expressat respecte a UE-27 = 100, s'aplica més en comparacions entre països que en comparacions temporals.

La paritat de poder de compra que s'utilitza en aquesta estadística prové de les estimacions d'Eurostat. S'ha respectat el criteri metodològic d'Eurostat d'utilitzar la mateixa paritat de compra per a tots els territoris d'un mateix estat.

L'ocupació cobreix totes les persones que participen en alguna activitat productiva dins de la frontera de la producció dels comptes nacionals. L'ocupació inclou les persones assalariades (les que treballen per compte d'una altra unitat resident i reben una remuneració) i les persones que treballen per compte propi (propietaris de les empreses no constituïdes en societat).

Les dades de Catalunya estan calculades a partir del PIB i dels llocs de treball obtinguts de les estimacions de l'Idescat (Revisió estadística 2019).