Saltar al contingut principal
Despesa en R+D interna respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2018 1,52 (p) 1,24 2,22 2,12
2017 1,46 (p) 1,21 2,17 2,08
2016 1,45 (p) 1,19 2,13 2,04
2015 1,51 (p) 1,22 2,14 2,03
2014 1,49 1,24 2,13 2,02
2013 1,53 1,28 2,10 2,01
2012 1,53 1,30 2,10 2,00
2011 1,55 1,33 2,04 1,96
2010 1,59 1,36 2,00 1,92
2009 1,63 1,36 1,99 1,93
2008 1,57 1,33 1,89 1,83
2007 1,43 1,24 1,81 1,77
2006 1,38 1,18 1,80 1,76
2005 1,32 1,10 1,78 1,74
2004 1,29 1,04 1,79 1,75
2003 1,24 1,02 1,81 1,79
2002 1,15 0,96 1,81 (e) 1,79 (e)
2001 .. 0,89 1,80 (e) 1,78 (e)
2000 .. 0,88 1,78 (e) 1,77 (e)
Unitats: % del PIB (Base 2010).
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Objectiu UE-28 (3%); objectiu Espanya (2%)
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de maig de 2020.

Nota metodològica

L'indicador és la despesa interior bruta en R+D expressada en percentatge respecte al PIB.

"Recerca i desenvolupament experimental (R+D) comprenen el treball creatiu dut a terme de manera sistemàtica per tal d'augmentar el coneixement, inclòs el coneixement humà, la cultura i la societat i la seva utilització per concebre noves aplicacions" (Manual de Frascati, edició 2002, § 63 ).

La despesa interior bruta en R+D respecte al PIB es compon de: la despesa de les empreses en R+D , la despesa en educació superior, la depesa governamental en R+D i la despesa privada sense finalitat de lucre en R+D.