Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 4.828,9 101,0
Espanya 19.324,8 (p) Dada provisional 101,0
Unió Europea-27 354.671,8 (e) Dada estimada 101,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Despesa en R+D interna. Empreses i IPSFL (1) 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 3.042,6 63,0
Espanya 10.969,0 (p) Dada provisional 56,8
Unió Europea-27 239.794,2 (e) Dada estimada 67,6
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
IPSFL: Institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 953,8 19,8
Espanya 5.026,0 (p) Dada provisional 26,0
Unió Europea-27 77.026,0 (e) Dada estimada 21,7
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2022
Valor % sobre el total
Catalunya 832,5 17,2
Espanya 3.329,7 (p) Dada provisional 17,2
Unió Europea-27 37.851,6 (e) Dada estimada 10,7
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 9 de maig de 2024.

RD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre activitats en R+D (RD).

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).