Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 3.273,4 (p) 100,0
Espanya 14.052,0 (p) 100,0
Zona euro 242.758,0 (p) 100,0
Unió Europea 318.108,5 (p) 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Empreses i SIPSFL (1) 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 1.930,6 (p) 59,0
Espanya 7.748,0 (p) 55,1
Zona euro 159.697,6 (p) 65,8
Unió Europea 211.355,7 (p) 66,4
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 723,0 (p) 22,1
Espanya 3.809,0 (p) 27,1
Zona euro 52.015,8 (p) 21,4
Unió Europea 70.983,5 (p) 22,3
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 619,8 (p) 18,9
Espanya 2.495,0 (p) 17,8
Zona euro 31.044,5 (p) 12,8
Unió Europea 35.769,3 (p) 11,2
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 21 de febrer del 2019.

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).