Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 3.596,6 100,0
Espanya 15.572,0 (p) 100,0
Zona euro 266.849,0 (p) 100,0
Unió Europea-27 307.845,5 (p) 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Empreses i SIPSFL (1) 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 2.168,3 60,3
Espanya 8.783,0 (p) 56,4
Zona euro 178.500,4 (p) 66,9
Unió Europea-27 205.871,3 (p) 66,9
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 760,8 21,2
Espanya 4.141,0 (p) 26,6
Zona euro 55.474,0 (p) 20,8
Unió Europea-27 66.511,8 (p) 21,6
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 667,6 18,6
Espanya 2.648,0 (p) 17,0
Zona euro 32.874,6 (p) 12,3
Unió Europea-27 35.462,4 (p) 11,5
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 d'abril de 2021.

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).