Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 3.512,7 100,0
Espanya 14.946,0 100,0
Zona euro 256.470,0 100,0
Unió Europea 336.538,0 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Despesa en R+D interna. Empreses i SIPSFL (1) 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 2.162,6 61,6
Espanya 8.485,0 56,8
Zona euro 171.409,0 (e) 66,8
Unió Europea 227.073,4 (e) 67,5
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(e) Dada estimada.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 732,5 20,9
Espanya 3.946,0 26,4
Zona euro 53.770,3 21,0
Unió Europea 73.308,1 21,8
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 617,6 17,6
Espanya 2.515,0 16,8
Zona euro 31.290,7 12,2
Unió Europea 36.156,4 10,7
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 29 de maig de 2020.

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).