Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna. Total 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 3.275,8 100,0
Espanya 14.052,0 (p) 100,0
Zona euro 241.427,9 (p) 100,0
Unió Europea 317.084,2 (p) 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Empreses i SIPSFL (1) 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 1.933,0 59,0
Espanya 7.748,0 (p) 55,1
Zona euro 159.548,4 (p) 66,1
Unió Europea 211.569,7 (p) 66,7
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Ensenyament superior 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 723,0 22,1
Espanya 3.809,0 (p) 27,1
Zona euro 51.112,7 (p) 21,2
Unió Europea 69.956,6 (p) 22,1
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna. Administració pública 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 619,8 18,9
Espanya 2.495,0 (p) 17,8
Zona euro 30.766,9 (p) 12,7
Unió Europea 35.557,9 (p) 11,2
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2019. Sèries revisades el 26 de novembre de 2019.

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).