Saltar al contingut principal

Investigadors en R+D. Per sexe

Investigadors en R+D. Total 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 31.579 100,0
Espanya 154.125 (p) Dada provisional 100,0
Unió Europea-27 2.003.208 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Investigadors en R+D. Homes 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 19.389 61,4
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Investigadors en R+D. Dones 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 12.190 38,6
Espanya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unió Europea-27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: En equivalència a jornada completa.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de març de 2023.

RD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre activitats en R+D (RD).

Nota metodològica

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Les principals estadístiques en R+D es detallen per a quatre sectors institucionals d'actuació. Aquests quatre sectors d'actuació són el sector d'empresa mercantil (BES), el sector governamental (GOV), el sector d'ensenyament superior (HES) i el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (PNP).

Les dades bàsiques en personal en R+D s'expressen en equivalència a jornada completa (FTE). El personal en R+D nacional total s'obté de sumar el personal de R+D emprat en els quatre sectors diferents d'actuació.