Saltar al contingut principal
Llars amb accés a Internet
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 97 95 91 (e) 91 (e)
2019 94 91 90 90
2018 88 86 89 88
2017 84 83 87 86
2016 83 82 85 84
2015 81 79 83 81
2014 78 74 81 80
2013 72 70 79 77
2012 72 67 76 75
2011 71 63 74 72
2010 68 58 71 68
2009 63 53 67 64
2008 60 50 62 59
2007 51 43 57 53
2006 47 38 51 ..
2005 45 36 50 ..
2004 44 34 44 ..
2003 36 28 40 ..
Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2020. Sèries revisades el 28 de gener de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de llars, amb algun membre de 16 a 74 anys, que disposen d'accés a internet. S'hi inclouen tots els equips i qualsevol forma de connexió.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.