Saltar al contingut principal
Llars amb accés a Internet
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 94 91 90 90
2018 88 86 89 89
2017 84 83 87 87
2016 83 82 85 85
2015 81 79 83 83
2014 78 74 81 81
2013 72 70 79 79
2012 72 67 76 76
2011 71 63 74 73
2010 68 58 71 70
2009 63 53 67 66
2008 60 50 62 60
2007 51 43 57 55
2006 47 38 51 ..
2005 45 36 50 ..
2004 44 34 44 ..
2003 36 28 40 ..
Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2019. Sèries revisades el 21 de gener de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de llars, amb algun membre de 16 a 74 anys, que disposen d'accés a internet. S'hi inclouen tots els equips i qualsevol forma de connexió.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.