Saltar al contingut principal
Llars amb accés a Internet
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 97,1 96,5 93,0
2022 97,4 96,1 92,4
2021 96,9 95,9 92,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 96,7 95,4 91,3 (e) Dada estimada
2019 94,0 91,4 89,7
2018 87,7 86,4 87,9
2017 83,7 83,4 85,8
2016 82,9 81,9 84,2
2015 80,7 78,8 81,4
2014 77,6 74,4 79,6
2013 72,2 69,7 77,2
2012 71,5 66,6 74,5
2011 71,0 62,7 71,6
2010 68,3 57,8 68,5
2009 62,7 52,9 64,2
2008 60,1 49,9 58,6
2007 51,3 43,5 53,0
2006 46,6 38,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 44,5 35,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 44,0 33,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 35,5 27,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de llars, amb algun membre de 16 a 74 anys, que disposen d'accés a internet. S'hi inclouen tots els equips i qualsevol forma de connexió.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.