Saltar al contingut principal
Llars amb accés a Internet
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 97 96 92 (e) Dada estimada
2020 97 95 91 (e) Dada estimada
2019 94 91 90
2018 88 86 88
2017 84 83 86
2016 83 82 84
2015 81 79 81
2014 78 74 80
2013 72 70 77
2012 72 67 75
2011 71 63 72
2010 68 58 68
2009 63 53 64
2008 60 50 59
2007 51 43 53
2006 47 38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2005 45 36 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2004 44 34 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2003 36 28 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021.

Estadística TICL

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de llars, amb algun membre de 16 a 74 anys, que disposen d'accés a internet. S'hi inclouen tots els equips i qualsevol forma de connexió.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.