Saltar al contingut principal

Usuaris habituals d'Internet. Per sexe

Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe 2021
Homes Dones Total
Catalunya 94 93 94
Espanya 92 92 92
Unió Europea-27 87 (e) Dada estimada 86 (e) Dada estimada 87 (e) Dada estimada
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021.

Estadística TICL

Nota metodològica

Ús regular: almenys un cop per setmana de mitjana (és a dir, cada dia o gairebé cada dia o almenys una vegada a la setmana, però no cada dia) en els tres mesos anteriors a l'enquesta. L'ús inclou tots els llocs i totes les formes d'accés, així com per fins privats o relacionats amb el treball o amb activitats econòmiques.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.