Saltar al contingut principal

Usuaris habituals d'Internet. Per sexe

Usuaris habituals d'Internet en els darrers 3 mesos. Per sexe 2023
Homes Dones Total
Catalunya 96,4 95,6 96,0
Espanya 94,3 94,6 94,5
Unió Europea-27 90,7 90,0 90,3
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

Ús regular: almenys un cop per setmana de mitjana (és a dir, cada dia o gairebé cada dia o almenys una vegada a la setmana, però no cada dia) en els tres mesos anteriors a l'enquesta. L'ús inclou tots els llocs i totes les formes d'accés, així com per fins privats o relacionats amb el treball o amb activitats econòmiques.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.