Saltar al contingut principal
Persones que han comprat per Internet en els darrers 3 mesos
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2019 52 47 52 53
2018 49 43 49 50
2017 45 40 48 48
2016 41 35 44 45
2015 39 32 42 43
2014 30 28 40 41
2013 23 23 37 38
2012 25 22 35 35
2011 24 19 33 33
2010 23 17 30 31
2009 20 15 27 28
2008 16 13 24 24
2007 18 13 23 23
2006 14 10 20 ..
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2019. Sèries revisades el 21 de gener de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador inclou tots els individus d'entre 16 i 74 anys que han encomanat o comprat per Internet béns i serveis per al seu ús privat, en els darrers tres mesos.

Les inversions financeres estan excloses.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.