Saltar al contingut principal
Persones que han comprat per Internet en els darrers 3 mesos
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2021 60 56 (e) 55
2020 60 54 (e) 54
2019 52 47 49
2018 49 43 46
2017 45 40 44
2016 41 35 41
2015 39 32 38
2014 30 28 36
2013 23 23 33
2012 25 22 31
2011 24 19 29
2010 23 17 27
2009 20 15 24
2008 16 13 21
2007 18 13 20
2006 14 10 ..
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021.

Estadística TICL

Nota metodològica

Aquest indicador inclou tots els individus d'entre 16 i 74 anys que han encomanat o comprat per Internet béns i serveis per al seu ús privat, en els darrers tres mesos.

Les inversions financeres estan excloses.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.