Saltar al contingut principal
Persones que han comprat per Internet en els darrers 3 mesos
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 60,0 55,9 58,0
2022 57,1 55,3 56,1
2021 59,7 55,2 56,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 60,0 53,8 53,8 (e) Dada estimada
2019 52,0 46,9 49,0
2018 49,3 43,5 45,8
2017 45,5 40,0 43,7
2016 41,4 34,9 40,7
2015 38,8 32,1 38,3
2014 30,3 27,5 36,2
2013 23,5 22,9 33,5
2012 25,1 21,7 30,9
2011 23,6 18,7 29,1
2010 22,6 17,0 26,9
2009 19,8 15,2 24,1
2008 16,2 12,8 20,9
2007 18,3 12,7 19,9
2006 13,5 10,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

Aquest indicador inclou tots els individus d'entre 16 i 74 anys que han encomanat o comprat per Internet béns i serveis per al seu ús privat, en els darrers tres mesos.

Les inversions financeres estan excloses.

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.