Saltar al contingut principal

Empreses que han venut a través de comerç electrònic

Empreses que han venut a través de comerç electrònic
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 24 25 18 18
2019 22 19 17 17
2018 23 19 17 17
2017 23 20 18 17
2016 22 19 18 18
2015 18 17 17 16
2014 21 17 15 15
2013 14 13 14 14
2012 15 13 14 14
2011 15 11 13 13
2010 15 12 14 13
2009 12 .. .. ..
2008 13 .. .. ..
2007 10 .. .. ..
2006 11 .. .. ..
2005 12 .. .. ..
2004 3 .. .. ..
2003 3 .. .. ..
Unitats: % d'empreses de 10 ocupats o més.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: La població d'estudi es compon de les empreses (amb 10 o més persones ocupades) que almenys l'1% de la seva facturació prové del comerç electrònic.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de novembre de 2020. Sèries revisades el 29 de gener de 2021.

Nota metodològica

Les dades que difon Eurostat són recollides per l'Institut Nacional d'Estadística o Ministeri corresponent dels estats membres, i es basen en models d'enquestes anuals sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l'ús del comerç electrònic a les empreses. L'objectiu d'aquestes enquestes europees és recollir i difondre informació harmonitzada i comparable sobre l'ús de les TIC i el comerç electrònic en l'àmbit europeu.

La població d'estudi es compon de les empreses (amb 10 o més persones ocupades) que almenys l'1% de la seva facturació prové del comerç electrònic.

Per tal de garantir la més àmplia comparabilitat internacional de les estadístiques d'ús de TIC a les empreses, s'utilitza la definició de l'OCDE de comerç electrònic (DSTI/ICCP/IIS (2009) 5/FINAL):

  • Una transacció de comerç electrònic és la venda o compra de béns o serveis, realitzades a través de xarxes informàtiques mitjançant mètodes dissenyats específicament per al propòsit de rebre o la col·locació d'ordres.
  • Els béns o serveis estan classificades per aquests mètodes, però el pagament i el lliurament final dels béns o serveis no s'han de dur a terme en línia.
  • Una transacció de comerç electrònic pot ser entre les empreses, les famílies, els individus, els governs i altres organitzacions públiques o privades.
  • El comerç electrònic comprèn les comandes realitzades a les pàgines web, extranet o EDI (Electronic Data Interchange) i exclou les comandes realitzades per les trucades de telèfon, fax, o manualment amb tipus de correu electrònic.

No s'hi inclou l'ús de la xarxa com a eina de comunicació entre persones. Per aquesta raó, els correus electrònics convencionals introduïts manualment s'exclouen d'aquesta definició. Ara bé, sí que es considera una transacció de comerç electrònic quan hi ha la transmissió de missatge automàtic (d'ordinador a ordinador sense intervenció humana) representant una comanda d'un producte o servei.

La informació sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació fa referència a l'any en què es duu a terme l'enquesta corresponent. Ara bé, en el cas de les dades relacionades amb el comerç electrònic el període de referència és l'any natural anterior al de realització d'aquesta enquesta.

La informació sobre la zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).