Saltar al contingut principal

Empreses que han venut a través de comerç electrònic

Empreses que han venut a través de comerç electrònic
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2022 34,4 29,5 19,7
2021 28,6 25,8 19,0
2020 23,9 24,7 18,1
2019 22,0 19,1 17,2
2018 22,8 18,7 16,8
2017 23,5 20,0 17,5
2016 22,1 19,1 17,6
2015 18,4 16,5 16,2
2014 20,6 16,6 14,5
2013 13,7 12,5 13,8
2012 15,1 13,0 13,5
2011 14,8 11,1 12,8
2010 12,3 11,8 13,2
Unitats: % d'empreses de 10 ocupats o més.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: La població d'estudi es compon de les empreses (amb 10 o més persones ocupades) que almenys l'1% de la seva facturació prové del comerç electrònic.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2022. Sèries revisades el 18 d'abril de 2023.

ETICCE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE).

Nota metodològica

Les dades que difon Eurostat són recollides per l'Institut Nacional d'Estadística o Ministeri corresponent dels estats membres, i es basen en models d'enquestes anuals sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l'ús del comerç electrònic a les empreses. L'objectiu d'aquestes enquestes europees és recollir i difondre informació harmonitzada i comparable sobre l'ús de les TIC i el comerç electrònic en l'àmbit europeu.

La població d'estudi es compon de les empreses (amb 10 o més persones ocupades) que almenys l'1% de la seva facturació prové del comerç electrònic.

Per tal de garantir la més àmplia comparabilitat internacional de les estadístiques d'ús de TIC a les empreses, s'utilitza la definició de l'OCDE de comerç electrònic (DSTI/ICCP/IIS (2009) 5/FINAL):

  • Una transacció de comerç electrònic és la venda o compra de béns o serveis, realitzades a través de xarxes informàtiques mitjançant mètodes dissenyats específicament per al propòsit de rebre o la col·locació d'ordres.
  • Els béns o serveis estan classificades per aquests mètodes, però el pagament i el lliurament final dels béns o serveis no s'han de dur a terme en línia.
  • Una transacció de comerç electrònic pot ser entre les empreses, les famílies, els individus, els governs i altres organitzacions públiques o privades.
  • El comerç electrònic comprèn les comandes realitzades a les pàgines web, extranet o EDI (Electronic Data Interchange) i exclou les comandes realitzades per les trucades de telèfon, fax, o manualment amb tipus de correu electrònic.

No s'hi inclou l'ús de la xarxa com a eina de comunicació entre persones. Per aquesta raó, els correus electrònics convencionals introduïts manualment s'exclouen d'aquesta definició. Ara bé, sí que es considera una transacció de comerç electrònic quan hi ha la transmissió de missatge automàtic (d'ordinador a ordinador sense intervenció humana) representant una comanda d'un producte o servei.

Les dades de Catalunya i la resta d'àmbits territorials no són estrictament comparables, atès que hi poden haver petites diferències metodològiques.

La informació sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació fa referència a l'any en què es duu a terme l'enquesta corresponent. Ara bé, en el cas de les dades relacionades amb el comerç electrònic el període de referència és l'any natural anterior al de realització d'aquesta enquesta.