Saltar al contingut principal
Ús de l'administració electrònica en els darrers 12 mesos
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 85,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2022 86,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 74,1 68,7 58,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2020 72,7 62,9 57,2 (e) Dada estimada
2019 59,7 57,6 53,4
2018 57,8 56,7 51,3
2017 49,0 52,4 48,8
2016 47,9 50,1 47,6
2015 48,7 49,4 45,8
2014 48,0 49,0 46,0
2013 44,9 43,7 41,6
2012 45,2 43,8 44,0
2011 33,5 38,3 40,9
2010 32,6 38,5 39,7
2009 32,5 34,1 35,8
2008 37,2 31,3 34,6
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de persones de 16 a 74 anys que han utilitzat internet, en els 12 mesos anteriors a la recollida de dades, per interactuar amb l'Administració pública (obtenir informació de les pàgines web de l'Administració, descarregar formularis oficials, enviar formularis emplenats).

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.