Saltar al contingut principal
Ús de l'administració electrònica en els darrers 12 mesos
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2020 73 .. .. ..
2019 56 58 57 53
2018 58 57 55 51
2017 49 52 53 49
2016 48 50 52 48
2015 49 49 50 46
2014 48 49 50 46
2013 45 44 46 42
2012 45 44 46 44
2011 35 38 44 41
2010 40 38 43 40
2009 38 34 39 36
2008 37 31 37 35
Unitats: % de persones de 16 a 74 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Nota: Àmbit geogràfic: La zona euro inclou els països que a cada període en formen part: 2000 (11 països), 2001-2006 (12), 2007 (13), 2008 (15), 2009-2010 (16), 2011-2013 (17), 2014 (18), a partir de 2015 (19).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2020.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de persones de 16 a 74 anys que han utilitzat internet, en els 12 mesos anteriors a la recollida de dades, per interactuar amb l'Administració pública (obtenir informació de les pàgines web de l'Administració, descarregar formularis oficials, enviar formularis emplenats).

A Espanya i Catalunya, a partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.