Saltar al contingut principal

Producció final agrària

Producció final agrària 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 4.681,4 (p) 100,0
Espanya 50.966,5 100,0
Zona euro 311.741,9 100,0
Unió Europea 417.777,3 (e) 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Producció final agrària. Agrícola 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 1.694,4 (p) 36,2
Espanya 31.483,0 61,8
Zona euro 172.247,3 55,3
Unió Europea 224.842,8 (e) 53,8
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Producció final agrària. Ramadera 2018
Valor % sobre el total
Catalunya 2.865,2 (p) 61,2
Espanya 18.954,9 37,2
Zona euro 122.748,1 39,4
Unió Europea 172.076,4 (e) 41,2
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 9 de desembre de 2019. Sèries revisades el 30 de desembre de 2019.

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.