Saltar al contingut principal

Producció final agrària

Producció final agrària 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 4.697,7 (p) 100,0
Espanya 50.458,2 100,0
Zona euro 320.703,8 100,0
Unió Europea-27 401.708,6 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Producció final agrària. Agrícola 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 1.611,1 (p) 34,3
Espanya 29.993,2 59,4
Zona euro 176.441,8 55,0
Unió Europea-27 220.256,2 54,8
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Producció final agrària. Ramadera 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 2.963,6 (p) 63,1
Espanya 19.907,1 39,5
Zona euro 127.086,7 39,6
Unió Europea-27 161.343,4 40,2
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021.

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.