Saltar al contingut principal

Producció final agrària

Producció final agrària 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 5.435,5 (p) Dada provisional 100,0
Espanya 55.166,4 (e) Dada estimada 100,0
Unió Europea-27 427.521,0 (e) Dada estimada 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Producció final agrària. Agrícola 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 2.001,1 (p) Dada provisional 36,8
Espanya 33.643,8 (e) Dada estimada 61,0
Unió Europea-27 243.338,4 (e) Dada estimada 56,9
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.
Producció final agrària. Ramadera 2021
Valor % sobre el total
Catalunya 3.296,2 (p) Dada provisional 60,6
Espanya 20.915,3 (e) Dada estimada 37,9
Unió Europea-27 162.808,2 (e) Dada estimada 38,1
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 21 de setembre de 2022.

Estadística AGRARM

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.