Producció final agrària

Producció final agrària 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 4.689,7 (p) 100,0
Espanya 49.387,1 100,0
Zona euro 308.670,4 100,0
Unió Europea 416.248,6 100,0
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Producció final agrària. Agrícola 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 1.541,3 (p) 32,9
Espanya 30.081,3 60,9
Zona euro 166.047,8 53,8
Unió Europea 218.078,6 52,6
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Producció final agrària. Ramadera 2017
Valor % sobre el total
Catalunya 3.027,1 (p) 64,5
Espanya 18.799,8 38,1
Zona euro 126.143,3 40,9
Unió Europea 176.133,7 42,5
Unitats: Milers d'euros.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 14 de novembre del 2018.

Nota metodològica

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.