Saltar al contingut principal

Volum del transport de passatgers respecte al PIB

Volum del transport de passatgers respecte al PIB
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 94,9 88,0 92,7 (e) Dada estimada
2018 96,9 89,1 92,4 (e) Dada estimada
2017 97,1 88,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 93,6 (e) Dada estimada
2016 97,4 94,7 95,3 (e) Dada estimada
2015 97,1 94,1 95,0 (e) Dada estimada
2014 98,6 93,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 95,2 (e) Dada estimada
2013 99,6 99,6 95,8 (e) Dada estimada
2012 98,0 99,7 96,8 (e) Dada estimada
2011 99,9 100,3 98,0 (e) Dada estimada
2010 100,0 100,0 100,0 (e) Dada estimada
2009 105,7 103,9 102,8 (e) Dada estimada
2008 99,1 99,2 95,6 (e) Dada estimada
2007 100,6 99,3 95,6 (e) Dada estimada
2006 101,1 100,0 98,6 (e) Dada estimada
2005 101,5 104,2 100,8 (e) Dada estimada
2004 103,0 105,9 103,6 (e) Dada estimada
2003 105,8 112,5 105,0 (e) Dada estimada
2002 104,6 113,3 104,9 (e) Dada estimada
2001 104,2 108,3 104,2 (e) Dada estimada
2000 110,9 110,3 104,4 (e) Dada estimada
Unitats: Índex base 2010 = 100.
Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2021.

Estadística TRVC

Nota metodològica

Índex del volum de transport interior de passatgers en relació al PIB.

Aquest indicador es defineix com la proporció entre passatgers-quilòmetres (transport interior) i el PIB (calculat en volums a taxes de canvi de l'any 2010), i s'indexa en l'any de referència 2010. Inclou transport de cotxes de passatgers, autobusos, autocars i trens. Totes les dades es basen en moviments en el territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle.

Vegeu també