Saltar al contingut principal

Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total

Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2018 74,6 84,9 .. 82,9 (e)
2017 75,1 85,2 (b) .. 82,9 (e)
2016 75,1 81,6 .. 82,7 (e)
2015 74,9 81,4 .. 82,5 (e)
2014 74,8 82,7 (b) .. 82,2 (e)
2013 75,1 80,7 .. 81,9 (e)
2012 75,0 80,7 .. 82,4 (e)
2011 75,4 80,9 .. 82,8 (e)
2010 75,7 82,3 .. 83,1 (e)
2009 77,0 81,4 .. 83,2 (e)
2008 76,0 80,3 .. 82,2 (e)
2007 76,5 81,0 .. 82,3 (e)
2006 76,4 82,8 .. 82,6 (e)
2005 76,2 82,0 .. 82,6 (e)
2004 76,1 81,7 .. 82,7 (e)
2003 76,9 83,1 .. 82,8 (e)
2002 77,0 82,5 .. 82,5 (e)
2001 77,3 80,8 .. 82,0 (e)
2000 77,4 81,0 .. 81,6 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de desembre de 2020.

Nota metodològica

Aquest indicador es defineix com el percentatge de transport de passatgers en turismes respecte al total de transport interior. S'expressa en passatgers per quilòmetre (pkm).

L'objectiu d'aquest indicador és controlar la dependència de transport de passatgers del cotxe. El rendiment de transport (passatgers-km) hauria de ser comunicat pels països segons el "principi de territorialitat". Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Transport performance és un agregat dels tipus de transport d'interior (carretera, cotxe de passatgers, autobús i autocars i trens per a passatgers).

Vegeu també