Saltar al contingut principal

Índex de dependència de la gent gran projectat (base 2021)

Índex de dependència de la gent gran projectat (base 2021)
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2070 50,3 57,5 54,0
2065 50,0 57,8 54,0
2060 50,1 58,9 54,0
2055 50,0 59,8 53,4
2050 49,6 59,5 52,0
2045 47,6 56,1 49,8
2040 42,6 49,4 46,8
2035 37,5 42,8 43,2
2030 33,4 37,2 39,1
2025 30,4 32,6 35,2
Unitats: Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021. Sèries revisades el 7 d'abril de 2022.

PROJ

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de població (PROJ).

Nota metodològica

L'índex de dependència de la gent gran és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Es tracta d'una de les mesures clàssiques de l'estructura per edat i l'envelliment de la població.

La dada de Catalunya s'ha calculat a partir de la informació per edat de les Projeccions de població 2021-2070 que elabora l'Idescat. Les dades de la Unió Europea tenen com a base la població de l'any 2019.