Saltar al contingut principal

Índex de dependència de la gent gran projectat (base 2018)

Índex de dependència de la gent gran projectat (base 2018)
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2060 52,1 53,7 .. 51,6
2055 52,0 58,6 .. 51,3
2050 51,6 62,1 .. 50,3
2045 49,4 60,7 .. 48,7
2040 44,2 54,0 .. 46,4
2035 38,9 46,8 .. 43,2
2030 34,5 40,2 .. 39,1
2025 31,3 34,6 .. 35,1
2020 29,2 30,7 .. 31,7
Unitats: Població de 65 anys i més per cada 100 persones de 15 a 64 anys.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Nota metodològica

L'índex de dependència de la gent gran és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Es tracta d'una de les mesures clàssiques de l'estructura per edat i l'envelliment de la població.

La dada de Catalunya s'ha calculat a partir de la informació per edat de les Projeccions de població 2018-2061 que elabora l'Idescat.