Saltar al contingut principal

Persones en risc de pobresa o exclusió social. Per grau d'urbanització

Persones en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització. Àrea densament poblada. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 24,4 .. ..
2019 22,2 23,3 21,3 (e)
2018 23,9 23,2 21,5 (e)
2017 22,1 24,2 22,1 (e)
2016 22,4 25,9 23,3 (e)
2015 21,8 25,5 23,3 (e)
2014 24,3 26,2 23,8 (e)
2013 23,0 24,0 23,8 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Persones en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització. Àrea intermèdia. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 34,2 .. ..
2019 27,8 25,6 19,2 (e)
2018 27,9 26,9 19,9 (e)
2017 30,9 26,9 21,3 (e)
2016 23,7 26,3 21,9 (e)
2015 25,0 29,6 22,7 (e)
2014 29,1 29,1 22,6 (e)
2013 27,4 25,9 22,3 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Persones en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització. Àrea escassament poblada. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 22,7 .. ..
2019 21,4 28,8 22,4 (e)
2018 21,5 31,0 23,8 (e)
2017 19,0 31,1 24,4 (e)
2016 20,6 33,5 26,1 (e)
2015 30,3 34,0 25,9 (e)
2014 28,4 34,8 27,6 (e)
2013 25,8 34,7 28,1 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d’un d’aquests fenòmens.

Les dades es presenten segons el grau d’urbanització de la població, depenent de si viu en àrees i nuclis urbans. Segons la LAU (unitats administratives locals) de la Nomenclatura europea de les unitats territorials administratives, hi ha tres tipus d’àrees

  • Ciutats (àrea densament poblada)
  • Pobles i suburbis (àrea semiurbana o intermèdia)
  • Zones rurals (àrea escassament poblada)