Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa o exclusió social. Per grau d'urbanització

Població en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Àrea densament poblada. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 22,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 25,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 24,1 24,4 21,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Àrea intermèdia. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 24,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 26,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 25,7 28,7 21,0
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població en risc de pobresa o exclusió social per grau d'urbanització (taxa AROPE - Objectiu UE 2030). Àrea escassament poblada. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 20,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 21,7 29,9 21,4
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 01.10a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

Aquest indicador equival a la suma de la població en risc de pobresa després de transferències socials, o amb privació material i social severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Les persones es compten només una vegada, fins i tot si es veuen afectades per més d'un d'aquests fenòmens.

  • Es considera que les persones estan en risc de pobresa després de les transferències socials, si tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, que es fixa en el 60 % de la mediana de la renda disponible equivalent del conjunt de la població.
  • La població amb privació material i social severa té unes condicions de vida greument limitades per la manca de recursos, i experimenta almenys 7 de les 13 privacions següents 1) Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any, 2) Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, 3) Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, 4) Poder afrontar despeses imprevistes, 5) Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) o de compres ajornades, 6) Poder-se permetre un cotxe, 7) Poder substituir mobles vells o fets malbé, 8) Poder substituir la roba feta malbé, 9) Poder disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any, 10) Poder-se reunir amb amics/familiars per dinar o prendre alguna cosa almenys un cop al mes, 11) Poder participar regularment en activitats d'oci, 12) Poder gastar una petita quantitat de diners en si mateix, i 13) Poder disposar de connexió a Internet.
  • La població que viu en llars amb intensitat laboral molt baixa és aquella d'entre 0 i 64 anys que viu en llars on els adults (d'entre 18 i 64 anys) treballen el 20 % o menys del seu potencial laboral total durant l'últim any.

Les dades es presenten segons el grau d'urbanització de la població. A partir de la proporció de població local que viu als conglomerats urbans, aquesta tipologia classifica les unitats administratives locals (LAU o municipis) en tres tipus d'àrees:

  • Ciutats (àrea densament poblada)
  • Pobles i suburbis (àrea semiurbana o intermèdia)
  • Zones rurals (àrea escassament poblada)