Saltar al contingut principal
Taxa d'amuntegament. Total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 11,8 .. ..
Dones 12,0 .. ..
Total 11,9 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'amuntegament. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 32,2 .. ..
Dones 29,7 .. ..
Total 30,9 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Taxa d'amuntegament. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 6,7 .. ..
Dones 6,7 .. ..
Total 6,7 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de persones que viuen en condicions d'amuntegament a Catalunya. Es considera que una persona viu en condicions d’amuntegament si la casa no té com a mínim una habitació per a tota la família, així com una habitació per a una parella, per a cada persona major de 18 anys, per a un parell d’adolescents (de 12 a 17 anys) del mateix sexe, per a cada adolescent de diferent sexe i per a un parell de fills (menors de 12 anys).