Saltar al contingut principal

Població que viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb descàrrega d'aigua. Per sexe

Població que viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb descàrrega d'aigua. Total Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 .. .. ..
2019 0,1 0,3 1,6 (e)
2018 0,1 0,2 1,8 (e)
2017 0,3 0,1 2,0 (e)
2016 0,1 0,3 2,1 (e)
2015 0,1 0,1 2,2 (e)
2014 0,0 0,1 2,3 (e)
2013 0,0 0,1 2,4 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb descàrrega d'aigua. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 .. .. ..
2019 0,0 0,4 5,7 (e)
2018 0,0 0,1 5,9 (e)
2017 0,4 0,2 6,0 (e)
2016 0,1 0,5 6,4 (e)
2015 0,0 0,2 6,8 (e)
2014 0,0 0,2 6,8 (e)
2013 0,0 0,2 7,1 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb descàrrega d'aigua. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 .. .. ..
2019 0,2 0,2 0,8 (e)
2018 0,2 0,2 1,0 (e)
2017 0,3 0,1 1,2 (e)
2016 0,1 0,2 1,2 (e)
2015 0,1 0,0 1,2 (e)
2014 0,0 0,0 1,4 (e)
2013 0,0 0,0 1,5 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població total que no té ni banyera, ni dutxa, ni vàter a la seva llar.