Saltar al contingut principal

Població que resideix en una llar i que considera que pateix soroll per situació de pobresa

Població que resideix en una llar i que considera que pateix soroll. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 20,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,5 21,9 17,6 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 11.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població que resideix en una llar i que considera que pateix soroll (per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 14,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 24,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,8 24,6 21,3 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 11.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE
Població que resideix en una llar i que considera que pateix soroll (per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum). Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 19,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 19,4 21,1 16,9 (e) Dada estimada
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 11.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021. Sèries revisades el 10 d'octubre de 2022.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de la població que declara estar afectada pel soroll dels veïns o del carrer.

Com que l'avaluació de la contaminació acústica és subjectiva, cal parar atenció que l'indicador té en compte tant els nivells de contaminació acústica com els estàndards de les persones sobre quin nivell consideren acceptable. Per tant, un augment del valor de l'indicador no indica necessàriament un augment similar en els nivells de contaminació acústica, però també una disminució dels nivells que els ciutadans europeus estan disposats a tolerar i viceversa. De fet, hi ha evidències empíriques que la qualitat ambiental percebuda per les persones no sempre és coherent amb la qualitat ambiental real avaluada mitjançant indicadors "objectius", sobretot pel que fa al soroll.