Saltar al contingut principal

Població resident a llars que consideren que pateixen soroll. Per sexe

Població resident a les llars que considera que pateixen soroll 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,5 .. ..
Dones 20,5 .. ..
Total 19,5 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població resident a les llars que considera que pateixen soroll. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 14,3 .. ..
Dones 24,3 .. ..
Total 19,8 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població resident a les llars considerant que pateixen soroll. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,5 .. ..
Dones 19,4 .. ..
Total 19,4 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de la població que declara estar afectada pel soroll dels veïns o del carrer.

Com que l'avaluació de la contaminació acústica és subjectiva, cal parar atenció que l'indicador té en compte tant els nivells de contaminació acústica com els estàndards de les persones sobre quin nivell consideren acceptable. Per tant, un augment del valor de l'indicador no indica necessàriament un augment similar en els nivells de contaminació acústica, però també una disminució dels nivells que els ciutadans europeus estan disposats a tolerar i viceversa. De fet, hi ha evidències empíriques que la qualitat ambiental percebuda per les persones no sempre és coherent amb la qualitat ambiental real avaluada mitjançant indicadors "objectius", sobretot pel que fa al soroll.