Saltar al contingut principal

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sexe

Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,6 .. ..
Dones 20,4 .. ..
Total 19,0 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,7 .. ..
Dones 25,3 .. ..
Total 21,9 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que declara que l'àrea on viu és objecte de delictes, violència o vandalisme. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 17,6 .. ..
Dones 18,8 .. ..
Total 18,2 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mostra la proporció de la població que ha informat que s'enfronta al problema del crim, la violència o el vandalisme al seu àmbit local. Es descriu la situació en què la persona entrevistada sent un delicte, violència o vandalisme a l'àmbit com un problema per a la llar, tot i que aquesta percepció no es basa necessàriament en l'experiència personal.