Saltar al contingut principal

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat. Per sexe

Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 22,3 .. ..
Dones 23,8 .. ..
Total 23,1 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment als marcs de les finestres o el terra. Per sota del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 33,3 .. ..
Dones 35,5 .. ..
Total 34,5 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població que viu en habitatges amb sostre amb goteres, humitats a les parets, el terra o l'engraellat o amb podriment en els marcs de les finestres o el terra. Per sobre del 60% de la mediana de la renda per unitat de consum 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,5 .. ..
Dones 20,3 .. ..
Total 19,9 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població que experimenta almenys un dels següents problemes bàsics en la condició de la seva llar: goteres, humitats en parets, terres o fonaments, o podridura en marcs de finestres o terres. Hi ha disponible una anàlisi segons l'estat de pobresa.