Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per ciutadania

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 740,0 .. ..
Dones 898,0 .. ..
Total 1.638,0 .. ..
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per sexe. Percentatge sobre el total 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 19,9 .. ..
Dones 23,3 .. ..
Total 21,7 .. ..
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

L'indicador forma part de l'índex de pobresa multidimensional.