Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Per ciutadania

Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans nacionals del territori considerat. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 14,1 .. ..
2019 12,5 16,4 15,1 (e)
2018 16,3 17,9 15,3 (e)
2017 15,5 17,8 15,2 (e)
2016 15,3 18,4 15,6 (e)
2015 13,6 18,4 15,6 (e)
2014 15,7 18,1 15,4 (e)
2013 12,9 16,2 15,1 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Població en risc de pobresa després de transferències socials. Ciutadans de països de fora de la UE-27. Per sexe Total
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2020 63,4 .. ..
2019 58,0 50,4 38,6 (e)
2018 55,0 50,0 38,9 (e)
2017 50,0 52,3 41,8 (e)
2016 47,8 50,9 41,0 (e)
2015 52,7 54,5 39,9 (e)
2014 52,9 52,3 40,1 (e)
2013 54,1 45,3 38,5 (e)
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa són persones amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, fixat en el 60% de la renda mitjana disponible equivalent a Catalunya (després de transferències socials).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.