Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Ciutadans nacionals del territori considerat 13,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ciutadans de països de fora de la UE-27 38,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 04.10a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit una educació secundària inferior i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0-2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0-3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.