Saltar al contingut principal

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania

Abandonament prematur dels estudis. Per ciutadania 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Ciutadans nacionals del territori considerat 10,6 11,0 8,2
Ciutadans de països de fora de la UE-27 36,1 33,0 25,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L’abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de Catalunya de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Indicador ODS Indicador 04.10a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 20 de febrer de 2024. Sèries revisades el 5 de juny de 2024.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 18 a 24 anys que com a màxim ha assolit una educació secundària inferior i no va participar en cap mena d'estudi o formació durant les quatre setmanes anteriors a l'enquesta. L'educació secundària inferior es refereix a la CINE (Classificació internacional normalitzada d'educació) 2011, nivell 0-2 per a dades a partir del 2014 i a la CINE 1997, nivell 0-3C, per a dades fins al 2013. Les dades provenen de l'Enquesta de població activa de la UE (EU-LFS).

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.