Saltar al contingut principal

Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe

Població inactiva per cura de terceres persones. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,3 4,8 3,9
Dones 34,8 37,1 27,3
Total 23,2 24,8 18,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 05.40 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura les raons per les quals les persones no busquen feina de manera activa, de manera que ni tenen feina ni es troben a l'atur i es consideren que estan fora de la població activa. Aquesta definició utilitzada a l'Enquesta de població activa de la Unió Europea (EU-LFS) es basa en les directrius de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Tot i que poden existir diverses raons per les quals algú no busca feina, només es té en compte la principal. La "inactivitat per responsabilitats assistencials" es refereix a les raons "tenir cura de fills o adults incapacitats" i "altres responsabilitats familiars o personals".