Saltar al contingut principal

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per sexe

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per sexe 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 18,3 17,3 12,2
Dones 18,0 17,3 15,4
Total 18,2 17,3 13,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 08.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 15 a 29 anys que no treballa, ni estudia, ni es forma. El numerador de l'indicador es refereix a la població que compleix les dues condicions següents: a) no treballa (és a dir, està a l'atur o està inactiu segons la definició de l'Organització Internacional del Treball) i b) no ha rebut cap mena d'educació ni formació (és a dir, ni formal ni no formal) en les quatre setmanes anteriors a l'Enquesta de població activa (LFS). El denominador inclou la població total de 15 a 29 anys (excloent els que no van contestar a les preguntes sobre "participació en estudis i formació normals (formals)").