Saltar al contingut principal

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per sexe 2022
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 12,1 12,1 10,5
Dones 14,1 13,3 13,0
Total 13,1 12,7 11,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 08.20 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 15 a 29 anys que no treballa, ni estudia, ni es forma. El numerador de l'indicador es refereix a la població que compleix les dues condicions següents: a) no treballa (és a dir, està a l'atur o està inactiu segons la definició de l'Organització Internacional del Treball) i b) no ha rebut cap mena d'educació ni formació (és a dir, ni formal ni no formal) en les quatre setmanes anteriors a l'Enquesta de població activa (LFS). El denominador inclou la població total de 15 a 29 anys (excloent els que no van contestar a les preguntes sobre "participació en estudis i formació normals (formals)").