Saltar al contingut principal

Taxa d'ocupació. Per ciutadania

Taxa d'ocupació. Per ciutadania 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Ciutadans nacionals del territori considerat 74,0 66,9 73,3
Ciutadans UE-27 sense els nacionals del territori considerat 70,1 64,8 73,1
Ciutadans de països de fora de la UE-27 55,5 55,2 57,6
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Indicador ODS Indicador 08.30a dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021. Sèries revisades el 22 de setembre de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població ocupada de 20 a 64 anys. La població ocupada es defineix com tota la població que, durant una setmana de referència, va treballar almenys una hora remunerada o lucrativa, o va estar temporalment absent d’aquest treball.

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.