Saltar al contingut principal

PIB real per habitant

PIB real per habitant 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Volums encadenats 2010 30.308,7 (p) Dada provisional 25.210,0 (p) Dada provisional 28.940,0
Variació interanual (%) 0,9 (p) Dada provisional 1,2 (p) Dada provisional 0,0
Unitats: Euros per càpita.
Font Catalunya: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Indicador ODS Indicador 08.10 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 20 de març de 2024.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

L'indicador es calcula com la proporció del PIB real amb la població mitjana d'un any concret. El PIB mesura el valor de la producció final total de béns i serveis produïts per una economia en un període de temps determinat. Inclou béns i serveis que tenen mercats (o que podrien tenir mercats) i productes produïts per les administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.

És una mesura de l'activitat econòmica i també s'utilitza en representació del desenvolupament del nivell de vida material d'un país. No obstant això, és una mesura limitada del benestar econòmic. Per exemple, el PIB no inclou la majoria de treballs domèstics no remunerats ni té en compte els efectes negatius de l'activitat econòmica, com la degradació del medi ambient.