Saltar al contingut principal

Inversió per sectors institucionals

Inversió per sectors institucionals 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Total 18,14 (p) Dada provisional .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Inversió pública .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya, i IGAE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicador ODS Indicador 08.11 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE

Darrera actualització: 20 de març de 2024.

PIBA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIBA).

Nota metodològica

Aquest indicador mostra la inversió per a l'economia i el govern. L'indicador indica el percentatge del PIB que s'utilitza per a la inversió bruta (en lloc d'utilitzar-se, per exemple, per al consum o les exportacions). Es defineix com la formació bruta de capital fix (FBCF) expressada com a percentatge del PIB per al sector governamental.

El FBCF consisteix en les adquisicions de productors residents, menys les alienacions d'actius fixos més algunes addicions al valor dels actius no produïts realitzats per activitat productiva, com ara millores a la terra.

Els actius fixos comprenen, per exemple, habitatges, altres edificis i estructures (carreteres, ponts, etc.), maquinària i equipament, però també actius intangibles, com ara programes informàtics i altres propietats intel·lectuals.